LifeTool Computer aided Communication

23.07.2014 14:15

Příspěvek pro sborník popisuje činnost rakouské všeobecně prospěšné pracovní společnosti LifeTool. Jeho autoři David Hofer a Veronika Sedláčková se soustřeďují na vybraná řešení z 12 vlastních produktů, z nichž účastníkům konference představili zařízení IntegraMouse, ústy ovládanou myš k PC.

LifeTool je všeobecná prospěšná pracovní společnost organizací Diakonie Österreich a Austrian Research Centres, která byla založena v roce 1998 v Linci (Rakousko), kde má své sídlo. Nejdříve jsme nabízeli naše pomůcky pro bazberiérovou komunikaci s počítačem pouze na území Rakouska, kde máme tři poradenská centra (Wien, Linz, Klagenfurt), ve kterých je možné si bezplatně vyzkoušet veškeré nabízené produkty včetně bezplatného poradenství. Od roku 2004 jsme rozšířili naši působnost do Srbska, kde jsme v Novém Sadu založili další poradenské centrum. V roce 2004 jsme poprvé vystavovali v Brně na veletrhu Rehaprotex a poprvé tak představili ústy ovládanou myš k PC IntegraMouse® i českým a slovenským klientům. Hned při první účasti na této mezinárodní výstavě věnované handicapovaným spoluobčanům byl náš exponát, již zmiňovaná IntegraMouse® oceněna Zlatým Rehaprotexem. Od konce roku 2005 pak jsme zařídili prozatím kontaktní kancelář v Brně, tak abychom handicapovaným spoluobčanům nejen z České republiky, ale i ze Slovenska nabídli komfortnější práci na počítači a umožnili jim bezplatné vyzkoušení vybraných produktů.

Počítač je již neodmyslitelnou součástí v našem současném životě. Hrát si s plyšovou hračkou, zapnout kazetový magnetofon nebo CD přehrávač, obsluhovat elektrickou železnici, listovat obrázkovou knihou nebo vymalovovávat omalovánku – tyto věci jsou pro nepostižené děti samozřejmostí, pro dítě s tělesným postižením bez pomoci ošetřující osoby však nemožné. Pomocí speciálně adaptované hračky nebo odpovídajícím způsobem naprogramovaný software, který potřebuje k ovládání pouze jedno tlačítko (scanning), se otvírají z pohledů rodičů nebo opatrovníků malé, pro postižené ovšem důležité a velké kroky směrem k sebeurčení, svobodě konání a samostatnosti. Veškeré cíle, kterým se LifeTool upsal celým svým srdcem.

 To platí také pro kulturní techniky čtení, psaní a počítání. LifeTool může mezitím odkázat na 12 vlastních vývojů, které umožňují výuku čtení, psaní a počítání pro postičené děti ve spojení s počítačem. V Rakousku byly všechny softwarové programy LifeTool schváleny Ministerstvem školství a doporučeny k použití v integrované výuce.

Počítač včetně odpovídajícího softwaru podporuje děti při učení a procvičování nové látky. Co ale dělat, pokud klávesnice a myš představují pro děti s tělesným postižením nepřekonatelné bariéry? LifeTool si předsevzalo vyrobit pro postižené děti takový učební software, který, pokud by bylo potřeba, lze obsluhovat jedním tlačítkem nebo bez dotyku jedním jediným pohybem. Přitom je software vybaven tzv. snímacím zařízením (scanning), metodou, při níž se na obrazovce pohybuje červený rámeček od jedné možnosti k druhé, dokud se nezmáčkne tlačítkem nebo se jedním bezdotykovým pohybem nenasimuluje stisknutí tlačítka, a tím se spustí .

Děti s těžkým motorickým postižením a zdravé děti mají tak k dispozici díky této speciální úpravě stejný učební software, stejné studijní prostředí a cvičení. Pouze zadávací přístroje se odlišují v tom, že jedni používají běžnou klávesnici, zatímco ti druzí jedno velké žluté tlačítko nebo pouze jeden pohyb, jako např. kývnutí hlavou. Tak může třeba 7letá Maja jedním tlačítkem u hlavy (viz obrázek) sama listovat fotoalby na počítači, hrát vyhledávací hry, učit se písmena a psát slova.

 V České a Slovenské republice v současnosti nabízíme následující produkty, které je možno bezplatně vyzkoušet v naší kanceláři v Brně, příp. při osobní návštěvě u Vás. Přehled všech nabízených produktů pak naleznete na našich webových stránkách www.lifetool.org.

 IntegraMouse®
– ústy ovládaná myš, plnohodnotně nahrazuje standardní počítačovou myš se všemi jejími funkcemi, počítač je ovládám pouze ústy. Minimálním pohybem rtů ovládáte náustek a tím i kurzor myši dynamicky po celé obrazovce. Pomocí nádechu a výdechu přes náustek jsou zpřístupněny funkce standardní myši – levé a pravé tlačítko, dvojklik, drag&drop. IntegraMouse® byla vyvinuta pro lidi s úplným ochrnutím, svalovou ochablostí či amputací končetin. IntegraMouse® je certifikovaná jako evropský lékařský přístroj. Patentovaný náustek se dá velmi jednoduše a snadno vyměnit a vyčistit, zabezpečuje tak hygienické používání i v případě více uživatelů.

IntegraSwitch®
jediný nádechový-výdechový spínač s certifikátem podle zákona o lékařských přístrojích. I lidé s největším omezením pohybu mohou ovládat pomocí IntegraSwitch® komunikační zařízení, adoptované hračky, softwarové programy nebo volací stroje. Zcela hygienické. Vše funguje bez napájecího zdroje.

Archimedes
Výuka počítání a procvičování v rozmezí do 100
Program k výuce počítání je vytvořen podle psychologických poznatků Jeana Piageta. Tak se berou ohledy obzvláště na základy počtů (bez čísel). Menší-rovno-větší, tvoření skupin, řad a čísel se procvičuje pomocí názorného materiálu.
V procvičování oblasti „do 10“ se opakují základní cvičení s čísly a dalšími možnostmi jako je sčítání/odčítání, dvojice čísel se součtem deset nebo doplňování desítek.
V procvičování oblasti „přes 10“ se nabízejí výpočty do 100. Podstatnou částí je překračování čísla 10, které je věnován vlastní typ cvičení. Dále jsou zde cvičení k řádům, jako je násobení a dělení.

Ovladatelnost:
myš nebo alternativní myš / dotykový monitor / jedním nebo více tlačítky (scanning)

Rozsah využití:
-  v předškolním a mladším školním věku
-  ve zvláštní škole
-  pro osoby každého věku s potížemi v počtech (dyskalkulie, ….) 
-  pro osoby s duševním/tělesným postižením

CatchMe 2.0
Učení se zacházení s myší
CatchMe je jednoduše ovladatelný program k výuce zacházení s myší nebo alternativní myší (joystick, myš s klávesnicí atd.). CatchMe je obzvláště vhodný pro děti, mládež a dospělé s tělesným postižením. Mnoho možností nastavení ulehčuje orientaci na obrazovce (koordinace oko-ruka-obrazovka) i postupné naučení se správného pohybu.

Vedle ovládání myší mohou být procvičovány barvy a formy, tak jako čísla a písmena v různých stupních obtížnosti. Hry (jízda balónem, bludiště či malování) objasňuje učební pokroky zábavnou formou.

Cílem je zvládnutí nejdůležitějších aktivit s myší (pohyb, kliknutí pravým/levým tlačítkem, dvojklik, přetažení) běžné v aplikaci Windows.

Ovladatelnost: myš nebo alternativní myš / klávesnice

Rozsah využití:
-  v předškolním a mladším školním věku
-  ve zvláštní škole
-  pro osoby s duševním a tělesným postižením
-  pro děti/osoby, které se začínají učit pracovat na počítači

Pablo
Omalovánka pomocí skenování
Pablo obsahuje 6 her k namalování a domalování s rostoucím stupněm obtížnosti. První cvičení se hraje jedním tlačítkem, cvičení 2 až 4 s jedním nebo dvěmi tlačítky.
Dvě cvičení ke kreativnímu malování a domalování se obsluhují myší.
V nabídce je 350 předloh s různým stupněm obtížnosti.

Ovladatelnost: myš / dotykový monitor / jedním nebo více tlačítky (scanning)

Rozsah využití
- pro děti/dospělé s duševním a/nebo tělesným postižením 
- pro děti, které se začínají učit pracovat na počítači 
- jako kreativní činnost 
- pro procvičování postřehu o jako trénink pro obsluhu tlačítek

Rozšíření: mohou se používat i samostatně navržené nebo naskenované předlohy

Kon-Zen
Trénink koncentrace a myšlení Kon-Zen je trénink ke koncentraci a myšlení s vizuálními cvičeními: „hledání párů“, „rychlé přiřazení“ a „bleskové obrazce“. Tři typy cvičení se nastavují individuálně, tím může být nastaven různý stupeň obtížnosti. Na nejlehčím stupni se hraje s geometrickými tvary, na středním stupni s polokruhy a čtvrtkruhy a na nejtěžším stupni s osminovými a šestnáctinovými kruhy.
K tomu existuje možnost procvičovat písmena a číslice. Trénují se optické rozdíly, prostorové myšlení, pozornost, rychlost a krátkodobá paměť.

Ovladatelnost: myš / dotykový monitor / jedním nebo více tlačítky (scanning)

 Rozsah využití:
- pro děti od 5 let 
- pro osoby s částečnými vizuálními poruchami
- pro osoby s poruchami čtení a pravopisu 
- pro starší osoby k procvičování výkonu paměti
- pro osoby, které chtějí zlepšit schopnost koncentrace

LifeTool Brno | Dolnice 15 | 621 00 Brno | Tel 775 687 607 | Fax 549 271 286 | www.lifetool.org

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.