Letohrádek Vendula

11.06.2014 22:58

V atraktivních prostorách Letohrádku Vendula poskytují různé alternativní sociální služby, například denní stacionář, zácvik v oblasti tradičních řemesel a chráněné zaměstnávání, krizové centrum s bezbariérovým ubytováním, autodopravu, sociálně-právní poradenství apod.