Letohrádek Vendula

27.12.2006 9:58

V atraktivních prostorách Letohrádku Vendula v Horním Bezděkově poskytují různé alternativní sociální služby, například denní stacionář, zácvik v oblasti tradičních řemesel a chráněné zaměstnávání, krizové centrum s bezbariérovým ubytováním, autodopravu, sociálně-právní poradenství apod.

Klíčová slova: