Konkurzní řízení Rady Moravskoslezského kraje

Na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje Domov Vítkov.

RADA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
vyhlašuje
KONÁNÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje: Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČO 71196951
 
s 6 měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.
 
Požadavky:
a) ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci nebo ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, alespoň 5 let praxe v řídící funkci a minimálně 1 rok praxe v sociální oblasti,
b) výhodou splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (je potřeba doložit společně s níže požadovanými doklady),
c) znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce,
d) občanská a morální bezúhonnost.
 
Platové zařazení:
12. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 
Písemně zašlete tyto doklady:
a) přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail),
b) ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
c) strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi a zkušenosti v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností,
d) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),
 
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady. Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
 
Předpokládaný termín nástupu: od 1. 10. 2017, případně dle dohody.
 
Přihlášky podejte do 31. 8. 2017 včetně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb – nejpozději 31. 8. 2017) nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu – datum podacího razítka nejpozději 31. 8. 2017) na adresu:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 Ostrava
Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.