Kondiční ergoterapie jako součást volnočasových aktivit v domovech pro seniory

13.11.2012 20:31

Bakalářská diplomová práce Hany Kabelové. Ergoterapie je hodně známá v lékařství nebo také ve speciální pedagogice, kde se využívá při péči o zdravotně znevýhodněné děti, ale i dospělé. V lékařství pak pomáhá lidem po amputacích končetin nebo jiných onemocněních zapojit se znovu do výdělečné činnosti a žít smysluplným, plnohodnotným životem jako dříve. Méně známou je pak pro veřejnost metodou v domovech pro seniory, kde má svou nezastupitelnou úlohu při aktivizaci seniorů a usnadňování jejich života.

Klíčová slova: