Komunikační systém pro pohybově postižené

15.02.2007 11:32

Stránka firmy ELVOS popisuje zařízení, které  umožňuje pohybově postižené (nehybné) osobě dorozumět se s jinými osobami, a to i na větší vzdálenost. Spojení je rádiové - odpadá nutnost instalace kabelů a obě stanice mohou být pohyblivé.

Klíčová slova: