Komplikace léčby

28.10.2008 11:38
Protinádorová léčba bohužel stále ještě není zacílená pouze na samotný nádor a tak mimo mnoho dobrého napáchá i věci zlé. Klíč k úspěchu onkologické léčby tkví, mimo jiné, také ve znalosti možných komplikací, schopnosti je do jisté míry předvídat a včas a úspěšně léčit. Prakticky každý pacient se v průběhu léčby setká s nějakou komplikací. Podrobně tyto komplikace popisuje příspěvek na stránkách Fakultní nemocnice Brno.
Klíčová slova: