Kolumbus

08.07.2010 22:24
Celorepublikové občanské sdružení Kolumbus sdružuje uživatele a ex-uživatele služeb psychiatrické péče. Usiluje o zlepšení péče v psychiatrických léčebnách, rozvoj komunitní péče a služeb pro duševně nemocné, vytvoření a přijetí komplexního zákona o duševním zdraví a ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům. Poskytuje rovněž poradenské služby a svoje aktivity realizuje prostřednictvím řady projektů. 
Klíčová slova: