Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba

03.12.2008 9:10
V České republice je kolorektální karcinom nejčastějším zhoubným nádorem trávicího ústrojí a druhou nejčastější orgánovou lokalizací nádorového bujení u obou pohlaví. Výskyt tohoto onemocnění se u nás od roku 1960 trvale zvyšuje. Úmrtnost na tyto nádory je relativně vysoká. Nádory tlustého střeva představují zhruba 8% a nádory rekta více než 7% nádorových úmrtí. V absolutních číslech to jsou více než 4 000 úmrtí ročně. Autorem doporučeného postupu je MUDr. Miroslav Zavoral, PhD., spoluautorkou MUDr. Petra Ladmanová.