Koho lze považovat za hluchoslepého

04.04.2007 20:46

Lidé postižení hluchoslepotou tvoří různorodou - heterogenní - skupinu. Mohou trpět různými stupni poškození sluchu a zraku. Někteří z těchto lidí jsou zcela neslyšící a nevidomí, ale většina má zachovány zbytky jednoho nebo obou poškozených smyslů. Podrobněji charakterizuje hluchoslepotu ve svém příspěvku na webu Klubu přátel červenobílé hole Ota Pačesová.

Klíčová slova: