Knihovna pro nevidomé v Plzni

12.02.2007 21:14

Knihovna pro nevidomé je samostatným pracovištěm SVK Plzeňského kraje, její služby se řídí vlastním výpůjčním řádem. Nabízí své služby pouze pro slabozraké a nevidomé občany, kteří se mohou stát uživateli knihovny na základě lékařského doporučení očního lékaře. V provozní době je knihovna označena zvukovým signálem. Půjčuje krásnou literaturu namluvenou na audiokazetách (v podání českých herců). Zajišťuje rozesílání zvukových knih do místa bydliště (bezprostřední návštěva není nutná).