Klub nemocných cystickou fibrosou

28.03.2007 17:09

Klub nemocných cystickou fibrózou je občanské sdružení, jehož členy jsou rodiny s nemocným CF. Klub pomáhá dětem i dospělým s CF prostřednictvím nabídky sociálních služeb, psychologické i materiální/finanční podpory. Informuje laickou i odbornou veřejnost o tomto onemocnění. Patronem klubu je Ivan Trojan. Na stránkách klubu se nalézají informace o cystické fibroze a o pomoci pro postižené touto nemocí.

Klíčová slova: