Klub cystickej fibrózy

28.03.2007 17:23

Stránky slovenského občianskeho združenia Klub rodičov a priateľov detí s cystickou fibrózou. Ide o jedinú organizáciu tohto druhu na Slovensku, ktorá sa venuje problematike  pacientov s CF. V Klube CF je v súčasnosti registrovaných 140 riadnych a mimoriadnych členov.

Klíčová slova: