Katalog organizací zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných

02.05.2015 11:20

Katalog slouží jako informativní seznam organizací zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných. Jsou zde uvedeny pouze ty subjekty, které o zařazení do Katalogu požádají. Celý katalog si ve formátu HMTL můžete stáhnout na svůj počítač a prohlížet si ho i po odpojení od Internetu. Formát XML je vhodný pro další programové zpracování.