Karcinom močového měchýře

17.06.2014 21:47

Při léčbě pacientů s nádory močového měchýře je důležité dělení na tumory svalovinu infiltrující a neinfiltrující, protože prognóza i terapie v těchto dvou skupinách se podstatně liší. Základem léčby neinfiltrujících tumorů je transuretrální resekce, po které je pro úspěšnou léčbu důležité stanovení prognostických faktorů. To umožňuje zařadit pacienty do jednotlivých rizikových skupin. Příspěvek na webu Postgraduální medicina pro každou rizikovou skupinu doporučuje rozdílnou následnou léčbu a způsob sledování,