Jindřich Jonák: Internet a můj handicap

04.01.2007 7:08

Někdy na jaře roku 2002, kdy bylo jasné, že už nikdy nebudu chodit a budu se moci pohybovat jen pomocí invalidního vozíku,  jsem si pořídil osobní počítač. Obsluhovat jsem jej uměl, začal jsem se zajímat o připojení k internetu, abych si mohl doplňovat znalosti v ovládání počítače a používat e-mailovou poštu. Jediná možnost v té době byla pomocí telefonní linky.  Připojení bylo problematické, stránky se dlouho načítaly, často se spojení přerušovalo a ceny za připojení rostly.

V dalším roce  během pobytu v rehabilitačním zařízení v rámci ergoterapie jsem měl možnost se seznámit s jiným připojením k internetu,  a to pomocí bezdrátové sítě. Tato informace měla pro mne veliký význam. Po návratu domů jsem se domluvil s několika sousedy, bydlím ve městě v činžovním domě, na instalaci bezdrátového připojení k internetu, které bylo brzké době realizováno. Proti telefonnímu připojení je to obrovská výhoda, platíme paušální poplatek za neustálé připojení a cena je velice výhodná. Nebudu zde rozebírat podrobnosti.

 Pro mne, člověka, který je odkázán na vozík, má internet velký význam jak z hlediska levné komunikace, tak získávání informací. Začal jsem se zajímat o tvorbu internetových stránek, absolvoval jsem kurzy a snažím se na internetových stránkách, které jsem už částečně zhotovil a díky jedné firmě, která poskytla bezplatný hosting, jsem je zveřejnil. Snažím se na nich popisovat přístup pro vozíčkáře do objektů a na místa, která si sám nejdřív na vozíku projedu. Snažím se zde využít moje turistické zkušenosti z dob, kdy jsem chodil,  s ohledem na  problém bezbariérového přístupu a povrchu cest. Snad tyto informace budou někomu prospěšné.

 Internet je důležitým komunikačním nástrojem, kde se dá pomocí různých programů komunikovat jak veřejně v tak zvaných chatovacích místnostech, tak také jen mezi dvěma lidmi. Já tuto možnost hodně využívám ke komunikaci s přáteli nejen v České republice, ale i v zahraničí. Velice důležitá je pro mne také komunikace s úřady pomocí e-mailové pošty, věřím, že časem se vytvoří takové podmínky, aby postižený člověk nemusel se dostavovat s žádostmi na úřady, které nejsou někde  bezbariérové. V této otázce vidím velký přínos pro postižené, může si stáhnout formuláře z internetových stránek úřadů, vyplnit a odeslat. Je ještě problém digitálního podpisu, ale i to se časem vyřeší.

 V současné době je cena za připojení k internetu ještě dost vysoká, záleží na poskytovateli připojení, snad konkurenční vlivy budou tlačit ceny dolů.  Nedávno jsem někde na internetu četl informaci, že v některé čtvrti v Praze bude k dispozici připojení k bezdrátové síti internetu zdarma. Jen víc a houšť, takovýchto připojení, invalidní důchodci nemají peněz nazbyt.