Jaroslav Winter: INSPO 2010 - Jubilejní ohlédnutí

23.07.2014 14:56

Jubilejní 10. ročník konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami opravňuje k ohlédnutí za uplynulými ročníky. Proč a jak konference vznikla, kdo stál u jejího zrodu, kde našla největší podporu, čemu postupně napomohla.

 

1.      Na počátku byl Březen – měsíc internetu
Skutečnost, že se nezisková celostátní konference,  určená především pro lidi se zdravotním postižením, dočká jubilejního 10. ročníku, stojí za zamyšlení. Snad mi při tom prominete i poněkud osobní tón. Ve sdružení BMI, které bylo iniciátorem a organizátorem projektu Březen – měsíc internetu, jsme od počátku již v roce 1998 přemýšleli o tom, jak zprostředkovat lidem se zdravotním postižením možnosti internetu, ukazovat jim, jak mohou internet využívat při uspokojování svých potřeb a řešení některých problémů. Mimo jiné z našeho podnětu byl server Práce.cz rozšířen o speciální modul s nabídkou a poptávkou pracovních příležitostí pro osoby se specifickými potřebami. Při různých příležitostech  jsme se zároveň snažili informovat internetovou komunitu o potřebách a nárocích zdravotně postižených uživatelů.
 
V průběhu mapování internetových aktivit organizací zdravotně postižených jsme byli některými z nich vyzváni, abychom se stali spoluzakladateli občanského sdružení AISO (Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami), které vzniklo v srpnu 2001. Spolu s BMI sdružením byli zakládajícími členy provozovatelé serverů jako Křižovatka.cz, Alfabet.cz, InternetPoradna.cz, BezBariér.cz, Infoposel.cz. Svoji akceschopnost jsem se rozhodli  vyzkoušet uspořádáním konference o internetu pro lidi se zdravotním postižením.
 
Konference nazvaná INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami se uskutečnila krátce nato 15. září 2001 v Kongresovém centru Praha. Zúčastnilo se jí na 80 zájemců, mezi nimiž byli vozíčkáři, lidé se sluchovým, zrakovým i různým jiným zdravotním postižením, zástupci pomáhajících organizací. Protože program měl velký úspěch, rozhodli jsme se v pořádání konference pokračovat. Druhý ročník se uskutečnil již 16. března 2002 jako součást  Března – měsíce internetu a s příslušnou jeho mediální podporou a od té doby byla konference INSPO vždy jednou z hlavních akcí Března – měsíc internetu až do ukončení tohoto projektu v roce 2008.

 

2.      Platforma pro výměnu zkušeností
Již od druhého  ročníku se program členil do dvou částí. Na dopolední plenární jednání jsme zařazovali vystoupení oficiálních hostů, klíčových řečníků, představení nejdůležitějších technologických novinek usnadňujících život lidem se zdravotním postižením, informace o možnostech získání financí pro činnost neziskových organizací.  Zakončeno bývá dopolední jednání – letos již pošesté - slavnostním vyhlášením výsledků literární soutěže Internet a můj handicap a předáním cen vítězům.
 
Odpoledne pak probíhalo jednání vždy ve dvou a od minulého ročníku  ve třech sekcích. Jedna sekce se zabývá bezbariérovou tvorbou webových stránek a jejich efektivním využitím v činnosti organizací zdravotně postižených, druhá se snaží dokumentovat, jak získání informační gramotnosti může zlepšit možnosti uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. Od loňska přibyla třetí sekce, která se zaměřuje na využití informačních a telekomunikačních technologií pro osoby se sluchovým postižením, protože v poslední době se v této oblasti objevila řada zajímavých projektů.
 
Snažili jsme se zvýraznit prestiž konference INSPO také účastí významných osobností. Její druhý ročník zahajoval velvyslanec a vedoucí delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrian, na konferenci vystoupily rovněž náměstkyně ministra informatiky Dana Bérová a Jana Varholíková,  v roce 2004 obohatili program zahraniční účinkující a účastníci z Belgie, Finska, Francie, Slovenska, Švédska a Velké Británie, v posledních letech pravidelně vystupují účinkující ze Slovenska. 
 
Konference INSPO se stala pro účastníky místem, kde si mohou v přátelské atmosféře vyměňovat zkušenosti ze svých aktivit, dozvídat se o nové legislativě, možnostech získávání finančních prostředků, zjišťovat, jakým směrem se ubírá vývoj pomůcek a technologií využitelných osobami s různým postižením. Oceňují i skutečnost, že se zde setkávají lidé s nejrůznějším zdravotním postižením. 
 
Druhou významnou účastnickou skupinou jsou zástupci pomáhajících organizací, kteří zde získávají podněty pro svou činnost. Patří k nim tradičně i představitelé knihoven, které se snaží – inspirovány   i poznatky z konference INSPO - nabízet čtenářům se zdravotním postižením specifické služby. Krajská knihovna Karlovy Vary byla dokonce v prosinci 2009 oceněna v Londýně v rámci soutěže JODI AWARDS za nejlepší počiny na poli zpřístupňování kultury handicapovaným čtenářům prostřednictvím digitálních technologií.
 
3.      Co se podařilo
Konference INSPO přispěla podle našeho názoru svým dílem i k tomu, že ústřední státní orgány upravily dotační a grantová pravidla tak, aby bylo možné z grantů a dotací financovat i tvorbu internetových informačních zdrojů, nejen tištěných či na CD, jak tomu bylo dříve.
Vícekrát poskytla INSPO prostor pro prezentaci projektu Blind Friendly Web, který se v České republice výrazně zasloužil o zlepšení přístupnosti webových stránek osobám se zdravotním omezením. A protože si připomíná stejně jako INSPO desetileté jubileum, dostává ohlédnutí za tímto projektem prostor i ve sborníku 10. ročníku INSPO.
 
Konference si může zakládat i na tom, že se jí daří dlouhodobě mapovat vývoj asistivních technologií  a představovat nejednou v úplné premiéře nejdůležitější řešení. Tak tomu bylo například v případě zařízení I4Control pro ovládání počítače pohybem očí, za které později řešitelé z ČVUT získali ocenění Česká hlava, anebo u programů pro ovládání počítače hlasem či pro diktování textu, vyvíjených na Technické univerzitě Liberec.
 
Nezanedbatelným vedlejším efektem konference je skutečnost, že se na ní seznamují lidé, kteří by se jinak možná nesetkali, a díky tomu vznikají i některé zajímavé projekty. Jako příklad lze uvést přepis mluvené řeči pro osoby se sluchovým postižením. Na konferenci INSPO jsme od počátku zajišťovali tlumočení do znakového jazyka. Teprve v roce 2008 nás informoval Ladislav Kratochvíl, ohluchlý zájemce o účast na INSPO, že pražská organizace České unie neslyšících používá na přednáškách přepis mluvené řeči a že ten by umožnil účast na konferenci i lidem se sluchovým postižením, kteří nekomunikují pomocí znakového jazyka. Přepis jsme zajistili, díky tomu přišlo na konferenci tříkrát tolik účastníků se sluchovým postižením a o přepisu se hodně mluvilo a psalo. To podnítilo Věru Strnadovou a Martina Kratochvíla z ČUN k sepsání projektu, který podpořila Nadace Vodafone ČR, a na příští konferenci již patřil přepis k hlavním tématům, včetně možností automatického převodu mluvené řeči do textové podoby.
 
4.      Komu patří dík
Čím to, že zájem o konferenci INSPO stále roste? Hranice 100 účastníků byla překonána už ve druhém ročníku, v osmém ročníku padla i hranice 200 návštěvníků, naposledy jsme zaznamenali již 259 účastníků. Jedním z důvodů je jistě skutečnost, že postupně stále více přibývá uživatelů internetu mezi lidmi se zdravotním postižením. To samo o sobě by ale nestačilo, kdyby se nepodařilo dát dohromady kvalitní organizační zázemí  a získat podporu sponzorů.
 
Během všech 10 ročníků INSPO je mi hlavním pomocníkem a rádcem Richard Navrátil, jehož pohled  z vozíku koriguje leckdy moje představy, stejně jako mi ale nejednou dodal energie v kritických chvílích, kdy se například nedařilo zajistit sponzory. A vždy se našlo dost lidí i z dalších organizací, nejen z Křižovatky.cz, ochotných nezištně pomoci.
 
Zvláštní poděkování patří také vedení Kongresového centra Praha, které poskytuje své prostory za příznivých podmínek, a produkční paní Ireně Votrubové za velmi vstřícný přátelský přístup. Jmenovat by si zasloužili i sponzoři, bez jejichž podpory by konference nemohla být pro účastníky zdarma, resp. v posledních letech jen za symbolický poplatek. Za všechny bych rád poděkoval zejména těm, kdo podpořili INSPO opakovaně – jsou to ABEL Computer (v prvních ročnících) a AutoCont CZ a Konto Bariéry (v několika posledních letech). Letos se poprvé stala generálním sponzorem společnost Telefónica O2. Rádi bychom v tom viděli naději, že ani do budoucna se nebudeme muset obávat, jak získat prostředky pro pořádání této ojedinělé konference.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.