Jana Jašová: Internet a můj handicap

04.01.2007 7:41

Jak jsem se dostala až k internetu? Jsem sluchově postižená od narození. Moje seznámení, práce s počítačem a internetem ovlivnilo můj život.

Tehdy, někdy kolem roku 1995 začala pronikat tato nová moderní technika - počítače k nám do České republiky ze zahraničí a já s manželem jsme se o ně začali zajímat. Manžela napadlo sestavit jednoduchý počítač pomocí návodu v časopise Amatérské rádio, což se mu po velkém úsilí podařilo zrealizovat a od té doby jsme se oba rozhodli všechno se na něm naučit - celou jeho obsluhu. Bylo to velmi těžké období, protože já jsem sluchově a manžel zrakově postižený. Tehdy byl k dispozici starý operační systém MS-DOS, jednoduché programy, jako byla např. T602 a M602. Museli jsme se tomu sami učit jen z dostupné odborné literatury, mnohému jsme nerozuměli a kurzy kvůli našemu handicapu nebyly přizpůsobeny našim potřebám, takže nám byly z počátku nedostupné.

 Chtěla jsem studovat po vyjití ZDŠ ekonomickou školu a pak pracovat v administrativě, posudková komise to ale zamítla s tím, že nemůžu kvůli mé sluchové vadě telefonovat a vyřizovat různé věci. Proti mé vůli mě poslali do učení na obor krejčová, ale v životě jsem s tím povoláním nebyla spokojená. V zaměstnání jsem se setkávala většinou s nedůvěrou a podceňováním.

 Pracovala jsem před několika léty v dílně se zdravotně postiženými, kde mne zaujal počítač propojený s vyšívacím strojem a zatoužila jsem na něm pracovat. Bohužel jsem na něj nesměla, vedoucí dílny mně to přede všemi zakázala a mohly na něm pracovat pouze slyšící spolupracovnice. To mě velmi trápilo. Směla jsem jenom na chvíli si to vyzkoušet pod dohledem slyšící osoby, jenom se dívat na počítač, hlídat nitě na vyšívacím stroji a při přetržení niť opravit. Asi měli dojem, že když neslyším, tak bych se s počítačem pracovat nenaučila. Byla jsem tam nespokojená. Rodinné problémy mne donutily řešit složitou situaci, musela jsem se přestěhovat k nemocné matce, která potřebovala pomoci, a přemýšlet o získání nové možné práce. Zhoršoval se mi zdravotní stav a mně bylo jasné, že šít již nemohu. Byla jsem vedená na ÚP.

 Dozvěděla jsem se z časopisu pro sluchově postižené Gong o možnosti zúčastnit se skvělého tříletého pilotního projektu "Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící" pořádaného Federací rodičů a přátel sluchově postižených. Přihlásila jsem se a byla jsem vybrána. Kurz jsem absolvovala v roce 2002 a úspěšně zakončila složením zkoušek ECDL, známým jako "řidičák na počítač". Velkým zklamáním však pro mne bylo, že jsem zaměstnání v počítačovém oboru nesehnala.
Internet mi však dal hodně. Díky němu již nezůstávám sama na kraji malého města. Mohu si prohlížet webové stránky, shánět potřebné informace, zúčastňovat se internetových diskuzí, využívat komunikaci na dálku a mám tak spojení s kamarády i se světem. Tvořím webové stránky a učím se dál složitějším věcem. To, co už sama umím, se snažím učit svoje kamarády a známé. Dost velkým zadostiučiněním pro mne bylo, když se na mém bývalém pracovišti dozvěděli, že mám evropský certifikát pro práci s počítačem. Určitě jim už došlo, že bych se s tím jejich počítačem pracovat naučila.