Jakým způsobem mohou volit lidé se zdravotním postižením?

V pátek a sobotu 12. a 13 ledna 2018 proběhne první kolo volby prezidenta České republiky. V této souvislosti chceme upozornit, že lidé se zdravotním postižením mají právo na úpravu volebního procesu tak, aby mohli také platně odevzdat svůj hlas.

Ombudsmanka nově monitoruje dodržování práv plynoucích z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Ta ve svém článku 29 garantuje právo účastnit se veřejného života včetně práva volit a být volen.

Co dělat, pokud je pro Vás volební místnost nepřístupná?

 • Zažádejte na příslušném obecním úřadě o návštěvu volební komise s přenosnou volební urnou v místě vašeho bydliště.
 • Jednoduchou žádost obsahující informaci o nepřístupnosti volební místnosti, místě vašeho bydliště a vhodném čase návštěvy lze zaslat emailem, nebo vyřídit telefonicky či osobně.

Co dělat, pokud nechcete volit v místě bydliště nebo pokud je pro vás vaše volební místnost nepřístupná?

 • Zažádejte si o voličský průkaz na obecním úřadě v místě vašeho bydliště, ten vás opravňuje k volbě v jakékoli volební místnosti.
 • Je možné podat žádost osobně, dopisem či elektronicky datovou schránkou. K písemné žádosti musí být kromě základních údajů o osobě přiložen i úředně ověřený podpis a informace, jakým způsobem si volič voličský průkaz vyzvedne.
 • Voličský průkaz je nutné si vzít s sebou do volební místnosti.
 • Pro nadcházející první kolo volby prezidenta České republiky již tato možnost není dostupná. Na druhé kolo volby lze o průkaz zažádat obdobně – dopisem do 19. ledna 2018 a osobně na obecním úřadě do 24. ledna 2018.

Co dělat, pokud potřebujete dopomoc další osoby při volbě?

 • Máte právo, aby vám s potřebnými úkony pomohla další osoba: může se jednat o přečtení hlasovacího lístku, vložení do obálky atd.
 • Kdo všechno může poskytnout asistenci při volbě? Musí se asistent také prokazovat?
 • Musí se jednat o voliče. Jeho výběr je na vás a nemusí se nijak prokazovat.
 • Tuto pomoc nesmí poskytnout člen volební komise.

Co dělat, pokud je vaše svéprávnost omezena?

 • Vaše volební právo je omezeno pouze, pokud je tato informace uvedena přímo ve výroku rozhodnutí o omezení svéprávnosti.
 • Pokud se tato informace nachází pouze v odůvodnění, nemá vliv na výkon volebního práva a můžete se voleb zúčastnit.

Co dělat, pokud nejste zařazen do seznamu voličů kvůli omezené svéprávnosti?

 • Doporučujeme si s sebou do volební místnosti vzít rozsudek o omezení svéprávnosti a prokázat se jím u volební komise.
 • Pokud vám podle něj volební právo náleží, volební komise je povinna volbu umožnit.

Zddroj: Veřejný ochránce práv

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.