Jakub Kopecký: Nové trendy e-Health

23.07.2014 15:16

Současný stav stárnoucí populace s rostoucími požadavky na kvalitu a dostupnost zdravotních a sociálních služeb lze řešit nasazením moderních technologií z oblasti eHealth, tedy elektronického zdravotnictví. Telefónica O2 nabízí širokou škálu od řešení postavených na ICT pro centrální instituce a zdravotnická zařízení, až po péči o jednotlivé pacienty v domácím prostředí nebo o seniory a zdravotně postižené. Technologie jsou již k dispozici, akcentují mobilitu uživatelů, efektivnost péče o jednotlivého pacienta či hospodárné fungování nemocnic a státních institucí.

Globální obraz

Současný svět, a zejména euroamerický kulturní prostor, se potýká s řadou problémů. V oblasti, která se dotýká přímo každého z nás, se jedná zejména o dlouhodobý trend stárnutí populace umocněný snižující se porodností. S tímto fenoménem je úzce spojen masivní nástup civilizačních chorob s chronickým průběhem, kdy medicína musí reagovat na odklon od akutního řešení v čase izolovaných událostí k léta trvající nepřetržité péči o širokou skupinu chroniků a dlouhodobě nemocných. To mimo jiné vyvolává nedostatek lékařského personálu, což je téma v posledních týdnech v České republice nadmíru aktuální. Současně s těmito trendy se neustále přirozeně stupňují nároky na kvalitu života jednoho každého z nás v přímém kontrastu s potřebami úspor na straně státu. Nelze zanedbat též zjevný tlak na mobilitu řešení a také uživatelskou přívětivost poskytovaných služeb, pokud budeme hovořit o službách informačních a komunikačních technologií.
Skupina Telefónica s čtvrt miliardou zákazníků a čtvrt milionem zaměstnanců po celém světě reaguje na dané skutečnosti v předstihu, a již před časem identifikovala jako jednu ze svých rozvojových oblastí právě zdravotnictví a sociální sféru. Globálně investované prostředky do vývoje nových služeb a řešení se u nás, v České republice, přetavují do reality nejen formou převzatých výsledků z vývojového střediska Telefónica ve Španělsku, ale především denní prací specializované skupiny pro oblast eHealth, která byla založena v minulém roce na půdě Telefónica O2 Czech Republic.
Dostupné služby
Jedním ze základních principů dobrého podnikání je, lidově řečeno, znovu neobjevovat kolo. Pečlivou revizí již dostupných služeb a technologií byla identifikována celá řada ICT nástrojů vhodných pro národní projekty a zdravotnická zařízení. V to počítáme řešení vedoucí k vyšší efektivitě chodu centrálních státních institucí, ale i jednotlivých nemocnic či jiných zařízení formou outsourcingu, sdílení kapacit nákladné infrastruktury, umožnění rychlé a bezpečné výměny informací. V běžném životě se pak řadový občan setkává například s elektronickým odbavením receptu v lékárně, nebo s datovou schránkou pro přenos dokumentů nahrazující drahou obálku s barevným pruhem.
Přímo lékařské péče se dotýkají zcela nové služby pro vzdálený monitoring pacientů šetřící čas strávený na nemocničním lůžku a zároveň zlepšující kvalitu života léčených osob, třeba právě možností pozákrokové péče či rehabilitace v domácím prostředí. Důležitým faktorem je možnost chronických pacientů být sice ve vlastním bytě, ale přesto trvale pod dohledem přístrojů a ve spojení s odborným zdravotnickým personálem. Služby primárně cílí na nejčetnější skupiny diagnóz, jako jsou kardiaci, diabetici a onkologičtí pacienti. Jiné systémy pro vzdálenou konzultaci zase šetří čas ošetřujících lékařů, kteří se tak mohou věnovat většímu počtu pacientů.
Naštěstí ne každý musí nutně být pacientem. Avšak i lidé mimo léčebný proces potřebují občas pomoc či podporu ve svízelné situaci. Pro skupinu takto potřebných je určena mobilní služba O2 Tísňová péče, běžící v pilotním režimu, která spojuje aspekt sociální služby a urgentní pomoci v případě nenadálého incidentu. Nedílnou součástí je kromě notoricky známých mobilních telefonů též centrum s vyškoleným zdravotnickým personálem, který kvalifikovaně zorganizuje pomoc či jinak podá pomocnou ruku každému volajícímu uživateli této služby. Ne náhodou mutace zavedená britskou O2 užívá slogan „help at hand“ – v češtině by to mohlo být třeba „pomoc na dosah ruky“.
Budoucí rozvoj
Je zřejmé, že technologická připravenost firem, jako je Telefónica O2, je ve značném předstihu před skutečným stavem péče o každého z nás. Pomyslný míč lze nyní vidět na straně strukturálních změn v sociálních službách a zdravotnictví. Jako nedílnou součást vývoje je třeba urychleně podpořit elektronizaci zdravotnictví a celé státní správy tak, aby byla akcentována mobilita uživatelů služeb umožňující co nejvyšší zapojení chronických pacientů, seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů do plnohodnotného života. Efektivní investice do informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví a sociální sféře v dlouhodobém horizontu ušetří státu, a tedy nám všem, dost prostředků na kvalitní péči.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.