Jak komunikovat s hluchoslepou osobou

22.04.2007 17:34

Přesná pravidla pro kontakt a komunikaci s hluchoslepou osobou nejsou daná. Záleží především na rozsahu postižení každého hluchoslepého jedince, na jeho schopnostech, aktuálním zdravotním stavu a ochoty pomoci intaktní veřejnosti. Článek na webu sdružení LORM představuje obecná doporučení pro komunikaci s hluchoslepou osobou a zvlášť pak pro komunikaci ve zdravotnickém zařízení.

Klíčová slova: