Integra Haná

23.02.2007 8:03
Občanské sdružení vzniklo na popud samotných klientů a uživatelů péče. Při sestavování projektu a budování psychosociálního centra vychází občanské sdružení "Integra Haná" z potřeb klientů, kteří nechtějí být pouze konzumenty poskytované péče a již nechtějí žít na okraji společnosti. Klienti se sami podílejí na chodu centra, každý z nich je garantem některé z nabízených aktivit, spolupracuje s terapeutem a vystupuje jako jeho asistent.
Klíčová slova: