Informační průvodce pro osoby s postižením

23.07.2014 14:17

Roman Herink představil regionální formu specifického informačního a propagačního materiálu o přístupnosti objektů sloužících veřejnosti pro osoby se ztíženou schopností pohybu a orientace v pověřených obcích Zlínského kraje jako ukázku příkladné spolupráce státní správy a občanských sdružení.

Jeden z mých dávných přátel se mi snažil vštípit tezi, že čím je v informačním systému více snadno dostupných informací, tím je po nich menší hlad a naopak. Dlouhá léta jsem se na celý problém snažil nahlížet s potřebným nadhledem, nicméně – čas dává mému příteli za pravdu.

S dovolením pominu ostatní „svépomocné“ informační systémy pro osoby s postižením a budu se věnovat rozboru námi ovlivňovaného Průvodce. Měl jsem příležitost jej zde před dvěma lety krátce prezentovat coby regionální formu specifického informačního a propagačního materiálu o přístupnosti objektů sloužících veřejnosti pro osoby se ztíženou schopností pohybu a orientace v pověřených obcích Zlínského kraje a jako jednu z ukázek příkladné spolupráce státní správy a občanských sdružení.

 Předpokládali jsme, že tohoto Průvodce využijí jak osoby se ztíženou schopností pohybu a orientace (dle stavebního zákona), tak stavební úřady v územní působnosti ZK, architekti a projektanti, ale i instituce cestovního ruchu.

Chtěli jsme změnit náhled stávajících vydavatelů směrem k standardnímu zařazování informací o stavu přístupnosti do běžných informačních materiálů (obdobně jako telefonní kontakt). Chtěli jsme zlepšit kvalitu informací poskytovaných veřejnosti, zejména osobám se ztíženou schopností pohybu a orientace.

Chtěli jsme dosáhnout zvýšeného společenského vytížení již realizovaných bezbariérových úprav a investic zejména zvýšenou aktivitou cílené turistické aktivity seniorů a zdravotně postižených z ČR i zahraničí.

 Stávající informační materiály danou problematiku buď zcela ignorují, nebo se v lepším případě omezují na blíže nespecifikovaný piktogram vozíčkáře. Úplně absentují informace pro zdravotně postižené - nevozíčkáře či seniory, zohledňující možnou různou úroveň přístupnosti či připravenosti na danou cílovou skupinu. Doposud neexistovala jakákoliv kvantifikace jak objektů již bezbariérových, tak těch, které by ještě bylo potřeba zpřístupnit.

Vnímáme také potřebu pozitivní společenské odezvy a podpory stávajících i potenciálních investičních aktivit v oblasti odstraňování architektonických bariér. Realizací "Průvodce" došlo k částečné saturaci požadavků na věrohodné a motivující informace o stavu přístupnosti. Zdravotně postižení získávají oproti dosavadní praxi více specifických informací o existujících či již odstraněných architektonických bariérách.

 Zvýšil se však proto potenciál turistické atraktivnosti Zlínského kraje z pohledu skupinové i individuální turistiky osob s postižením?

 Obávám se, že ne mnoho a ne tolik, kolik by bylo potřeba. Snažili jsme se tedy doplnit informační systém o další „vrstvu“ informací. V roce 2004 jsme opět vyrazili do ulic pověřených obcí a zmapovali stav pěších komunikací tak, abychom uměli odpovědět na otázku, jak se bezpečně dostat z objektu A do objektu B. Seznámili jsme s výsledky politické vedení Zlínského kraje. Výsledkem několikaměsíčního jednání bylo ujištění, že v nejbližším reálném termínu budou naše poznatky a potřeby zohledněny.

 Ten termín nastává právě nyní. Zlínský kraj se rozhodl vybudovat Turistický informační portál.

 V celoplošném sběru aktuálních informací je použit několikastránkový dotazník, který obsahuje mezi „povinnými“ informacemi podrobnější specifikaci podmínek pro přístupnost a možnost bezpečného využívání služeb pro veřejnost i osobami s postižením.

 Jak vidíte, symbol vozíčkáře je použit v řadě upřesňujících piktogramů, které se následně objeví i ve výstupech, včetně jazykových mutací.

 Z našeho pohledu tedy bylo v této fázi tvorby portálu dosaženo následujícího:
-  sběr informací je celoplošný (Zlínský kraj s přesahem podle definovaných mikroregionů) nezávisle na rezidentech – osobách s postižením
- sběr informací je zajišťován nezávisle na organizacích osob s postižením a má zaručen systém validace a aktualizace
- výstupy budou prezentovány na turistickém portálu, splňujícím podmínky „přístupného webu“
- výstupy budou vydávány v tematických tištěných produktech
- vzniklá databáze umožní produkci „specifických informačních materiálů“

 Nezbývá mi tedy nic jiného, než všem popřát, aby metoda i forma, použitá ve Zlínském kraji  našla své následovníky. A jako lokální patriot přeji Zlínsku, aby i díky novému portálu jej objevili i ti, kteří mají ten správný „informační hlad“.

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.