Informační a poradenské centrum (IPC)

01.06.2008 15:39
Informační a poradenské centrum (IPC) je moderním komplexním informačním servisem. Poskytuje informace se zaměřením na integraci lidí s mentálním postižením a autismem do společnosti. Hlavní akcent je kladen na integraci do zaměstnání. Zodpovídá rovněž ostatní otázky ze sociální oblasti. Funguje prostřednictvím telefonní linky, e-mailu, internetové a osobní poradny.
Klíčová slova: