Impact First do šestého běhu

Akcelerátor pomůže dalším deseti prospěšným organizacím na cestě k udržitelnosti.

Deset nových společensky prospěšných organizací bylo vybráno do již 6. běhu akcelerátoru Impact First, ve kterém je čeká rozvojový program, díky kterému mají možnost stabilizovat a vylepšit svoje podnikání.

Do akceleračního programu Impact First se do konce ledna přihlásilo 17 projektů z celé České republiky, odborná porota z nich po důkladném zvážení vybrala tyto organizace:

Alsa - Společně proti bezmoci, projekt zabývající se péčí o pacienti s ALS (amyotrofická laterální skleróza) a také o profesionály, kteří se o toto vzácné onemocnění zajímají.

Confused - nově vzniklý projekt, který chce vytvořit víceoborovou platformu propojující studenty, vysoké školy a soukromý sektor - firmy, zaměřený na zorientování se a "self-discovery" pro studenty středních a prvního ročníku vysokých škol.

Ergoaktiv se věnuje měření dopadu neurorehabilitace na společnost.

Jarošův statek, středisko ekologické výchovy, zaměřené na přímý kontakt dětí se zvířaty a s přírodou. V rámci statku zaměstnávají také jedince z Úřadu práce a pomáhají handikepovaným dětem.

Klára pomáhá, třebíčská organizace zabývající se pomocí pečujícím z řad rodiny a pozůstalým. Působí v rámci celé ČR a v rámci své činnosti usiluje o zavedení systémových změn a rozšíření povědomí o problémech této skupiny.

Modrý domeček - řevnické občanské sdružení Náruč poskytuje sociální služby a zaměstnání na chráněném pracovním trhu lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním. V rámci akcelerátoru se chce zaměřit na zlepšení své obchodní a marketingové strategie.

Mental Café,  projekt spolku Kulturní Ostrava, který chce prostřednictvím pojízdné kavárny sbližovat svět mentálně i fyzicky postižených osob a široké veřejnosti.

Nová Therapy - projekt organizace SANANIM zastřešující tři gastro provozy, v nichž pracují klienti po absolvování léčby závislosti na návykových látkách a po výkonu trestu odnětí svobody. V rámci programu se chtějí zaměřit na zefektivnění svého provozu.

Oživeno - projekt komunity Bétel, která se zaměřuje na pomoc mužům v boji se závislostmi a to prostřednictvím práce při stěhování, opravování a revitalizaci použitého nábytku. Komunita chce rozšířit svojí činnost také na ženy zapojené do prostituce a závislé na návykových látkách.

RECOVERY Adiktologické Centrum -  projekt sdružení SANANIM, které v rámci akceleračního programu chce získat odbornou pomoc při rozjezdu svého nového programu. Ten se má zaměřovat na ambulantní léčení závislosti u osob nevyužívajících stávající dostupnou péči z důvodu obav o diskreditaci sebe, své profesní nebo společenské pozice.

Akcelerátor Impact First, není jen rozvojovým programem, ve kterém jednotlivé organizace čekají workshopy či specifická technika sdílení zkušeností mastermind, je to také intenzivní práce s mentorem, sítí expertů, neustálá validace přihlášeného projektu a jeho směrování k úspěšnému novému nastavení. Především, a v tom, já osobně vnímám jeho obrovský přínos, a to ve změně myšlenkového nastavení jednotlivých účastníků programu, kdy začínají nad svými projekty a organizacemi uvažovat novým, více na dopady orientovaným přístupem,” říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny, partner projektu a člen poroty.

Všechny týmy teď čeká 4měsíční akcelerační program, kdy získají svého mentora, díky expertům a workshopům začnou intenzivně pracovat na svém projektu. V dubnu na ně čeká vyhodnocení po absolvování první části akcelerátoru, vybrané projekty pak postoupí do druhé závěrečné fáze. Projekt, který během celého akcelerátoru dosáhne největšího růstu, pak kromě další podpory dostává finanční dar ve výši 50 000 Kč od Nadace České spořitelny, která úspěšným účastníkům nabízí i možnost financování jejich projektů formou úvěru. Každý finalista akcelerátoru Impact First tak získává v programu individuální odbornou podporu v hodnotě minimálně 60 000 Kč.

Nejlepší projekty 6. běhu akceleračního programu budou vyhlášeny na slavnostním zakončení 21. června 2018 v Impact Hub Praha. S úspěšnými absolventy předchozích pěti běhů akcelerátoru se můžete seznámit na stránkách http://www.impactfirst.cz.

Program Impact First organizuje síť coworkingových center Impact Hub a je součástí nabídky Nadace České spořitelny a sociálního bankovnictví České spořitelny, která úspěšným účastníkům nabízí i možnost financování jejich projektů formou úvěru.

Jana Olejníková

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.