Hodgkinova choroba

17.06.2014 22:40

Hodgkinova choroba je systémové nádorové onemocnění způsobené maligní transformací buněk patřících k lymfatické tkáni. Tvoří přibližně 25% z maligních lymfomů. Její výskyt v populaci rozdělené podle věku tvoří křivku se dvěma vrcholy. Maxima dosahuje kolem 25. roku nemocných, pak klesá s minimálním výskytem mezi 45. – 50 . rokem. Dalšího maxima je dosaženo ve věkové skupině nad 60 let. Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., spoluautorem MUDr. Zdeněk Král.