Hluchoslepota a její zvládání v životě konkrétní osoby