Granty, dotace, soutěže

Mám dyslexii

25.03.2013 20:14

Průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu knihu získají zdarma.

Program 3P vyhlásil další výzvu

25.03.2013 12:48

Neziskové organizace, které čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů, mohou žádat o překlenovací finanční pomoc do 26. dubna 2013.

Podaná ruka v Praze 5

21.03.2013 9:08

Uzávěrka výběrového řízení je 19. dubna, součástí grantového schémate MČ Praha 5 je také program na podporu "Život bez bariér", který podporuje interaktivní projekty pro všechny věkové kategorie handicapovaných občanů žijících na území Prahy 5 umožňující širší účast v běžném životě.

Devatenáctý ročník Ceny Olgy Havlové

20.03.2013 19:56

Nominace osobností, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají ostatním, přijímá Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové do 15. dubna.

Dobrá aplikace za 300 000 Kč

18.03.2013 23:33

Takovou částku poskytne Nadace Vodafone na vývoj mobilní aplikace neziskové organizaci, jejíž návh vyhodnotí odborná porota soutěže jako nejlepší.

Grantové řízení Nadace Leontinka

18.03.2013 9:08

Žádosti o podporu jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem a studentům se zrakovým či kombinovaným postižením, je možné podávat do 29. dubna 2013.

INKOS - internetová korespondenční soutěž

13.03.2013 11:17

Již desátý ročník soutěže, určené lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí soutěžit, bavit se, vítězit, ale také se něco nového dozvědět, vyhlásila Krajská knihovna Vysočiny. Odpovídat na otázky mohou do 31. března.

Soutěž Sozial Marie ve finiši

03.03.2013 21:10

Do 25. března probíhá internetové hlasování o cenu veřejnosti pro sociální inovace, kterou získá po jednom projektu z České republiky, Maďarska a Rakouska.

Stránky