Granty, dotace, soutěže

Aktualizace výzvy IROP č. 49

17.06.2017 13:27

Byl prodloužen termín ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II do 27. 7. 2017 do 15 hodin.

Příležitost pro publicisty a fotografy

14.06.2017 15:34

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXIV. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Život bez bariér.

V pátém ročníku ocenění může veřejnost nominovat prostřednictvím formuláře do 19. června 2017, organizace se mohou přihlásit samy až do 15. září 2017.

Cena Olgy Havlové

04.06.2017 9:10

Za rok 2017 byla oceněna Naděžda Nováková, předsedkyně ROSKA Ostrava, za dlouholetou práci ve prospěch osob s roztroušenou sklerózou.

Žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2017“ lze podávat nejpozději do 11. listopadu 2016.

Nominace do dvou kategorií Senior/ka roku 2017 a Nejlepší klub roku 2017 mohou posílat seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy, stálé kulturní a společenské organizace. do 31. července 2017. 

Stránky