Granty, dotace, soutěže

Organizace, které poskytují lidem s různým typem onemocnění či postižení kvalitní služby inkluzivního charakteru, mohou žádat o grant do 6. října 2017.

Cena VVZPO za publicistické práce

20.09.2017 15:20

Díla na téma zdravotního postižení v kategorii televizní, rozhlasové a tiskové je možné přihlásit do 30. září 2017.

Život bez bariér

19.09.2017 9:52

Uzávěrka fotografické soutěže je 15. října 2017, cena se uděluje za fotografie, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit.

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků neziskovým organizacím, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. Uzávěrka pro podání žádostí  je 31. října 2017.

Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2017

17.09.2017 11:26

Návrhy na udělení ocenění za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením a za rozvoj zdravotně sociální péče je možné podávat do 20. října 2017.

Stránky