Granty, dotace, soutěže

Cena VIA BONA

24.04.2013 20:32

Její 16. ročník vyhlačují Nadace VIA s Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických a dalšími partnery, nominovat své individuální nebo firemní dárce do některé ze šesti kategorií můžete do 14. června.

Upozornění pro příjemce dotací MPSV

10.04.2013 12:48

Ti, u kterých by vzhledem k výši poskytnuté dotace mohlo dojít k přímému ohrožení poskytování sociální služby nebo jejímu ukončení, mohou požádat o navýšení dotace do 30. dubna 2013.

Děti, které se rodí v srdci

08.04.2013 23:21

Příběh adoptivní a pěstounské maminky Miloslavy Striové vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu knihu získají zdarma.

OP LZZ - Mezinárodní spolupráce

05.04.2013 23:02

Specifické cíle 4. výzvy jsou zvýšit efektivnost strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti a rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti. Uzávěrka pro předkládání grantových projektů je 30. dubna.

Nadace Jedličkova ústavu

01.04.2013 14:47

Grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) pro rok 2013 má uzávěrku pro předkládání žádostí 30. dubna 2013.

Stránky