Granty, dotace, soutěže

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. června 2017. K dispozici je 150 milionů korun. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace.

Nadané děti se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a děti z dětských domovů mohou žádat o stipendium ke studiu na středních a vysokých školách v České republice do 25. srpna 2017.

Dotační řízení Libereckého kraje

27.06.2017 16:02

Finanční podpora na rok 2017 bude poskytnuta na osobní náklady, které se týkají financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Žádosti lze podávat do 31. července 2017.

Stránky