Granty, dotace, soutěže

Dotační řízení Libereckého kraje

27.06.2017 16:02

Finanční podpora na rok 2017 bude poskytnuta na osobní náklady, které se týkají financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Žádosti lze podávat do 31. července 2017.

Společnost T-Mobile podporuje projekty, které prostřednictvím komunikace, spolupráce a zapojení nebo začlenění znevýhodněných skupin povedou k pozitivním změnám v konkrétní komunitě nebo lokalitě. Uzávěrka příjmu žádostí o grant je 4. července 2017.

Středoškoláci a vysokoškoláci z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů mohou poslat přihlášku se všemi náležitostmi do 31. srpna 2017.

Mezi „vítězi“ grantového řízení se objevily například projekty zaměřené na podporu rodin s dětmi trpícími kombinovaným postižením, pomoc lidem trpícím epilepsií či některými duševními chorobami nebo vzdělávání mladých lidí v problematice HIV/AIDS.

Knihu Manfreda Lütze vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji získají zdarma. 

Aktualizace výzvy IROP č. 49

17.06.2017 13:27

Byl prodloužen termín ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II do 27. 7. 2017 do 15 hodin.

Stránky