Granty, dotace, soutěže

Výzva v oblasti sociálních inovací

06.01.2018 17:02

Je zaměřena na ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře, projektové žádosti je možné předkládat od 31. 1. 2018 do 18. 12. 2018.

Středočeský Humanitární fond

06.01.2018 16:07

V rámci tematického zadání „Zdravotnictví a Zdraví 2020" je možné žádat o dotaci pro rok 2018 od 22. do 31. ledna 2018.

Oranžové schody pro rok 2018

06.01.2018 14:27

Grantové řízení Nadace ČEZ  je zaměřeno na podporu bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách. Žádosti lze podávat do 31. března 2018.

Dotace Moravskoslezského kraje

03.01.2018 17:51

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb má lhůtu pro podání žádostí od 22. 1. 2018 do 31. 1. 2018.

Tajemství předků

01.01.2018 12:42

Knihu Petera Teuschela s podtitulem Transgenerační přenos jako výzva a šance vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Listopadová nadílka

22.12.2017 8:19

Jedním a půl milionem korun podpořilo Konto Bariéry lidi s handicapem.

Stránky