Granty, dotace, soutěže

Stipendia Nikoly Tesly

04.02.2018 16:00

Žádat mohou do 25. února 2018 nadaní studenti ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo příp. se zdravotním handicapem, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR.

Bezbariérová úprava objektů

31.01.2018 8:58

Praha vyhlásila grantový program, v němž lze získat příspěvek ve výši až 900 000 korun, žádosti je možné podávat od 3. do 31. března 2018.

Akcelerační program FRIN 2018

30.01.2018 13:01

České centrum fundraisingu podpoří 7 - 10 našlápnutých týmů, které se rozhodly některou ze svých fundraisingovou kampaní inovovat a výrazně ji kvalitativně posunout, případně rozjet kampaň novou a chtějí si ověřit a otestovat své předpoklady, nápady a hypotézy.

Mění společnost k lepšímu

30.01.2018 12:57

V letošním ročníku Ceny Floccus vyzdvihla Nadace České spořitelny ty organizace, které jsou příkladem pro ostatní ve snaze o systémové změny ve společnosti.

Mé dítě má ADHD

28.01.2018 11:18

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji získají zdarma. 

Dotace Jihočeského kraje

21.01.2018 16:58

Źádosti v rámci programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je možné podávat do 23. února 2018.

Stránky