Granty, dotace, soutěže

Sasakawa Asthma Fund

18.03.2018 10:47

Žádosti o grant VDV na zdravotní výchovu a vzdělávání, primární a sekundární prevenci astmatu u dětí či rehabilitaci dětí s těžšími formami průduškového astmatu je možné podávat do 28. dubna 2018.

Dotační řízení MPSV

13.03.2018 23:52

Výsledky pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností byly zveřejněny na portálu MPSV.

Svět mých radostí

11.03.2018 10:05

Soutěž pro hendikepované výtvarníky se koná při výstavě Senior - Handicap: Aktivní život v Lysé nad Labem, přihlásit se lze do 30. května 2018.

Granty v oblasti zdravotnictví

10.03.2018 19:56

Výsledky grantového řízení hlavního města Prahy na rok 2018 zveřejnil Zdravotnický portál města Prahy. 

Microsoft NGO Awards

08.03.2018 14:41

Uzávěrka přihlášek do třetího ročníku soutěže byla prodloužena do 14. března 2018.

Vyhlášen šestý ročník ceny Duhové křídlo

05.03.2018 9:04

Ocenění Pardubického kraje a NRZP ČR je udíleno zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením. Nominace je možné podávat do 31. května 2018.

Stránky