Granty, dotace, soutěže

Památky a zdraví

19.05.2018 8:27

Program Nadace Občanského fóra podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována.

Dotace Karlovarského kraje

12.05.2018 16:57

Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb má uzávěrku 30.5. a Spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 23. května 2018.

Dotace Plzeňského kraje

05.05.2018 13:33

Oba programy, týkající se podpory sociálních služeb, mají uzávěrku 21. května 2018.

Výzva Nadace Jistota

05.05.2018 11:14

Třetí kolo Otevřeného fondu je zaměřeno na hospicovou a paliativní péči, uzávěrka pro podávání žádostí je 21. května 2018.

Dotace Moravskoslezského kraje

05.05.2018 9:23

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018 má uzávěrku pro příjem žádostí 4. června 2018.

Spolu do života 2018

29.04.2018 14:08

Cílem výzvy Nadačního fondu Avast je, aby na potřeby rodin s dětmi se zdravotním postižením umělo rychle a přirozeně zareagovat jejich okolí a komunity v něm a pomáhaly jim řešit obtížné situace. Rodiny by se vždy měly mít na koho obrátit a měly by jim být k dispozici vhodné formy podpory v okolí.

Granty Nadace Dětský mozek

29.04.2018 14:04

Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek je v tomto výběrovém řízení 15.května 2018.

Dotace Kraje Vysočina

29.04.2018 14:00

Grantový program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních poskytujících sociální služby má uzávěrku pro podání žádosti 10. května 2018.

Stránky