Granty, dotace, soutěže

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Helpnet ji dostanou zdarma.

Zlatá šupina

19.08.2014 14:51

Kandidáty na Cenu hejtmana Jihočeského kraje za rok 2014 je možné navrhovat do konce srpna.

Senior roku 2014

16.08.2014 17:01

Už jen do 25. srpna je možné nominovat nejlepší seniory/ky a kluby na cenu, kterou vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři.

Výsledky výzvy č. D8

10.08.2014 15:31

Z 84 žádostí získá podporu 31 projektů zaměřených na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných a osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Kamarádi vzdělání

03.08.2014 18:45

Nadační fond České bankovní asociace rozdělí až 1,5 mil. korun na projekty, jejichž cílem je prohloubení spolupráce mezi základními školami (učiteli), rodiči žáků a žáky v motivování žáků k zájmu o studium a vzdělání. Uzávěrka příjmu žádostí je 21. září 2014.

Stránky