Granty, dotace, soutěže

Grantová výzva Nadace Neziskovky.cz

04.07.2015 17:15

O podporu účasti na Central and Eastern European Fundraising Conference (CEEFC) - s podtitulem Strategic Fundraising for Difficult Causes pro fundraisery z neziskových organizací je možné žádat do 17. července 2015.

Aktivní začleňování

04.07.2015 10:37

Průběžná výzva MPSV pro kraje je určena pro podporu vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb.

Zlepšování přístupu ke službám

04.07.2015 10:33

Průběžná výzva MPSV pro hl. m. Prahu má za cíl zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování-

Podpora procesů ve službách

04.07.2015 9:17

Průběžná výzva MPSV pro kraje má za cíl zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Žádosti o podporu vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb v hl. m. Praze je možné podávat od  26.6.2015 do 13.12.2019.

Cena VVZPO za publicistické práce

30.06.2015 20:01

Cena se uděluje za publicistické dílo, které nejlépe popularizuje oblast života osob se zdravotním postižením a příznivě ovlivňuje postoj veřejnosti k těmto osobám. Vyhlášeny jsou tři kategorie, uzávěrka je 30. září 2015.

Národní rozvojový program mobility pro všechny

28.06.2015 16:01

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 s termínem předložení záměrů do 9. října 2015. 

Jdu do toho!

28.06.2015 15:32

Roční program pro lidi, kteří začali přemýšlet o leadershipu, vyhlašuje Nadace VIA na podporu vůdčích osobností neziskovek a alternativy.

Stránky