Granty, dotace, soutěže

Krátký výlet po lidském vědomí

29.05.2016 17:05

Knihu s podtitulem Od psího dvojníka k purpurovým číslům vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Vítězem KFC – AmRest

29.05.2016 16:37

Známe vysledky soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2016 v Libereckém kraji. 

I zvířata mají srdce

25.05.2016 9:47

Takové je téma 8. ročníku mezinárodní literární a výtvarné soutěže o cenu Jiřího Šedého „Nejsem na světě sám“. Příspěvky je možné posílat do 31. října 2016.

Památky a zdraví

25.05.2016 9:32

V grantovém programu Nadace Občanského fóra mohou žádat o grant spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nestátní zdravotnická zařízení a církevní právnické osoby poskytující sociální a zdravotní péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek.

O grant na projekty, které významně pomohou budování občanské společnosti a rozvoji komunity a veřejného prostoru, mohou žádat neziskovky, lokální komunity a neformální skupiny do 22. června. .

Projekty v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

17.05.2016 9:47

Česká rozvojová agentura vyhlásila dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině.

Dotační program Středočeského kraje

13.05.2016 17:23

Program pro poskytovatele vybraných sociálních služeb na období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2019 má uzávěrku pro podání žádosti 15. června 2016.

Stránky