Granty, dotace, soutěže

O grant pro rok 2017 je možné žádat do 14. října 2016, granty jsou určeny na podpooru akcí a aktivit celopražského, celostátního i mezinárodního významu konaných na území HMP a zaměřených na oblast zdravotnictví, sociální péče a prevence včetně prevence závislostí.

Uzávěrka pro příjem žádost v rámci dotačního programu Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy je 8. listopadu 2016.

Ministerstvo práce a sociálních věcí prodloužilo termín pro podávání žádostí v dotačním řízení Rodina pro rok 2017, a to do 16. října 2016.

Hledají se Dobro-druzi

28.09.2016 18:57

Až 15 týmů dětí a mladých lidí pořádá benefiční akce (např. běhy, bazary, divadelní představení, koncerty atd.) ve prospěch konkrétní osoby či organizace, kterou si předem sami zvolí. Výtěžek z beneficí týmům zdvojnásobí Nadace VIA do výše 15 000 Kč. Uzávěrka přihlášek je 12. října. 

Stejná šance - zaměstnavatel roku 2016

22.09.2016 8:35

Cílem 7. ročníku soutěže je ocenit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají lidi se zdravotním postižením a aktivně tak podporují myšlenku rovných příležitostí na pracovním trhu. Soutěž probíhá v 5 krajích, nominovat lze do 15. října 2016.

Deinstitucionalizace psychiatrické péče

21.09.2016 10:35

 Pro výzvu jsou připraveny dvě miliardy korun, žádosti lze podávat od 31. října 2016. Podpořena budou například zařízení pro poskytování komunitní péče, psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic a vybavení mobilních týmů.

Dotace Karlovarského kraje

21.09.2016 10:29

Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2017 má uzávěrku pro podání žádostí 7. listopadu 2016.

Stránky