Access City Award

Evropská komise vyhlásila soutěž o Evropské ocenění pro bezbariérově přístupná města. Kandidaturu na cenu mohou podat města s nejméně 50 000 obyvateli, a to do 5. září 2012.

Evropská komise dnes (22.5.) zahájila soutěž o třetí cenu Access City Award, Evropské ocenění pro bezbariérově přístupná města. Tato každoroční cena je vyjádřením uznání a oslavou měst, která se všem, a zejména osobám se zdravotním postižením, snaží zajistit přístupné prostředí. Cena je součástí širšího úsilí EU o vytváření bezbariérové Evropy: lepší přístupnost má pro města trvalý hospodářský a sociální přínos, zejména pak v kontextu s demografickým stárnutím. Kandidaturu na cenu mohou podat města s nejméně 50 000 obyvateli, a to do 5. září 2012 (16.00 bruselského času).
 
„Dveře našich měst musí být otevřené pro každého,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka Evropské unie pro spravedlnost. „Přístupnost je nesmírně důležitá. Tato cena vyznamenává ty, kdo ukazují, jak je možné řešit přístupnost měst: na základě výměny zkušeností mohou být úspěchy některých měst inspirací pro další města po celé Evropě.“
 
Zdravotním postižením trpí přibližně 80 milionů občanů EU. Počet lidí se zdravotním postižením nebo s omezenou pohyblivostí roste s tím, jak naše společnost stárne. Skutečnou výzvou tedy je poskytnout každému člověku přístup k městské dopravě, do veřejných prostor a ke službám a k technologiím. Zajištění přístupnosti však znamená rovněž hospodářský a sociální prospěch a přispívá k udržitelnosti městského prostředí a podpoře začleňování.
 
Přístupnost je v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením jedním z pilířů strategie Evropské unie v oblasti zdravotního postižení na období let 2010–2020, která si klade za cíl vytvořit bezbariérovou Evropu pro všechny.
 
Proces výběru
 
Výběr bude probíhat ve dvou fázích. Po předběžném výběru na úrovni jednotlivých států se uskuteční konečný výběr na evropské úrovni. V evropské fázi soutěže porota, složená z odborníků na bezbariérovou přístupnost a zástupců Evropského fóra zdravotně postižených, vybere čtyři finalisty z měst nominovaných na národní úrovni a ti se pak zúčastní slavnostního udělování cen v Bruselu. Slavnostní ceremonie se bude probíhat paralelně s konferencí u příležitosti Evropského dne osob se zdravotním postižením, která proběhne ve dnech 3.–4. prosince 2012. Vítěz soutěže obdrží titul „laureát ceny AccessCity Award 2013“.
 
Evropská porota také udělí zvláštní „uznání“ městům, která dosáhla mimořádných úspěchů a výsledků ve specifických oblastech nebo aspektech přístupnosti.
 
Kritéria pro získání ceny
 
Přístupnost musí být prováděna uceleným a systematickým způsobem v oblasti zboží, služeb a infrastruktury. Iniciativy budou hodnoceny za svůj integrovaný přístup ve čtyřech hlavních oblastech: vybudované prostředí a veřejné prostory, doprava a související infrastruktura, informace a komunikace včetně nových technologií (IKT), veřejná zařízení a služby.
 
Porota se zaměří zejména na to, jaký dopad mají opatření v oblasti přístupnosti na každodenní život lidí se zdravotním postižením a na město jako celek, a bude posuzovat kvalitu a udržitelnost dosažených výsledků. Města také budou muset prokázat aktivní zapojení osob se zdravotním postižením a organizací zastupujících jejich zájmy v oblasti plánování a provádění městských politik přístupnosti.
 
Jak se přihlásit
 
Žádosti lze podávat online do 5. září 2012 (16.00 bruselského času) v angličtině, francouzštině nebo němčině na adrese http://ec.europa.eu/justice/access-city.
 
Historie
 
První a druhý ročník ceny Access City Award
 
Udílení cen Access·City Award bylo zahájeno v roce 2010; v úvodním ročníku získalo cenu španělské město Avila. V roce 2011 se do soutěže zapojilo 114 kandidátských měst z 23 zemí EU. Na slavnostním předání v Bruselu dne 1. prosince 2011 získalo cenu rakouské město Salzburg.
 
Dalšími třemi finalisty byli: Krakov (Polsko), Marburg (Německo), Santander (Španělsko). V roce 2011 porota udělila zvláštní uznání těmto městům: Terrassa (Španělsko) za vybudované prostředí a veřejné prostory; Lublaň (Slovinsko) za dopravu a související infrastrukturu; Olomouc (Česká republika) za informace a komunikaci včetně nových technologií; a Grenoble (Francie) za veřejná zařízení a služby.
 
Politika EU v oblasti přístupnosti
 
Strategie EU v oblasti zdravotního postižení na období 2010–2020 poskytuje obecný rámec pro akce v oblasti zdravotního postižení a přístupnosti na úrovni EU a doplňuje a podporuje akce členských států. Evropská komise v tomto kontextu připravuje návrh Evropského aktu přístupnosti, který má být představen v prosinci 2012.
 
Zvláštní ustanovení týkající se přístupnosti jsou obsažena v legislativě EU související například s dopravou a elektronickými komunikačními službami. EU využívá různé nástroje mimo rámec legislativy a politiky, například výzkum a normalizaci, a to s cílem optimalizovat přístupnost vybudovaného prostředí, IKT, dopravy a dalších oblastí a podpořit trh s přístupnými produkty a službami po celé EU.
 
EU si dále klade za cíl zlepšit fungování trhu s asistivními technologiemi ve prospěch osob se zdravotním postižením a podporovat přístup „Design pro všechny“, který slouží k užitku širší části populace, například starších lidí a lidí s omezenou pohyblivostí.
 
Více informací
 
Více informací o ceně Access City Award se dozvíte na adrese: http://ec.europa.eu/justice/access-city
 
Evropská strategie v oblasti zdravotního postižení na období 2010–2020
 
Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
 
 

Komentáře k článku
:
:
:
WOVCF:

Týdenní novinky do e-mailu

Týdenní novinky do e-mailu
jméno
Heslo

Sponzoři

Reklama

práce v čr práce v polsku