Granty, dotace, soutěže

V rámci výzvy č. 27 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení mohou žádat nestátní neziskové organizace a veřejné instituce o podporu, a to od 21. listopadu 2016 do 20. dubna 2017.

Dotace Plzeňského kraje

23.10.2016 10:22

Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné má uzávěrku pro podání žádosti 30.11.2016.

Dotační řízení MPSV pro rok 2017

23.10.2016 10:13

Žádost o dotaci v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností je možné podat do 20. listopadu 2016.

O nadační příspěvek na zakoupení zdravotnického přístroje, pořízení kompenzační pomůcky či pořízení speciální výukové pomůcky lze žádat do 4. listopadu 2016.

Granty Nadace Olgy Havlové

20.10.2016 18:41

O téměř tři miliony korun se podělí přes 50 organizací, které poskytují pomoc a podporu seniorům, a organizací zabývající se paliativní péčí.

Cena Makropulos

09.10.2016 14:30

Tradiční ocenění za péči o seniory získala obec Křižánky.

Stránky