Granty, dotace, soutěže

Obec přátelská rodině a seniorům 2017

21.04.2017 9:32

Obou soutěží ("seniorské" letos poprvé) se mohou zúčastnit všechna města, obce, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst z celé České republiky, přihlášky je možné zasílat do 18. 5. 2017.

Účelem projektu přihlášeného do výběrového řízení na granty v roce 2017 musí být vzdělávání a péče o zrakově postižené, uzávěrka přihlášek je 20. května 2017.

Knihu Harolda S. Kushnera vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji dostanou zdarma. 

Nadace Dětský mozek

15.04.2017 8:55

Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek pro fyzické a právnické osoby je v tomto výběrovém řízení 15. května 2017.

Dotace Moravskoslezského kraje

13.04.2017 17:38

Žádosti v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb je možné podávat od 16. 5. 2017 do 26. 5. 2017.

Vítězem 3. běhu Impact First je NášUp

11.04.2017 11:34

Ostravský sociální projekt založily dvě sociální pracovnice, jejichž hlavním cílem je pomáhat duševně nemocným v jejich začlenění do společnosti.

Stránky