Granty, dotace, soutěže

Prazdroj lidem

25.07.2015 11:10

Do 15. srpna 2015 se mohou hlásit neziskové a příspěvkové organizace z Moravskoslezského kraje s projekty, které budou naplňovat hodnoty programu trvale udržitelného rozvoje Prosperita.

Společně za úsměv 2015

25.07.2015 10:21

Grantový program družstva Konzum v Ústí nad Orlicí podpoří neziskovky působící v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb v regionu východních Čech, žádosti lze posílat do 31. srpna 2015. 

Do 1. října lze zasílat žádosti na financování speciální pohybové terapie (neurorehabilitace) pro děti s dětskou mozkovou obrnou (DMO).

Jak s dětmi mluvit o smrti

21.07.2015 9:41

Knihu Lindy Goldman vydalo nakladatelství Portál, dva ze čtenářů Helpnetu, kteří si o ni napíší, ji dostanou zdarma.

Grantová výzva Nadace Neziskovky.cz

04.07.2015 17:15

O podporu účasti na Central and Eastern European Fundraising Conference (CEEFC) - s podtitulem Strategic Fundraising for Difficult Causes pro fundraisery z neziskových organizací je možné žádat do 17. července 2015.

Aktivní začleňování

04.07.2015 10:37

Průběžná výzva MPSV pro kraje je určena pro podporu vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb.

Zlepšování přístupu ke službám

04.07.2015 10:33

Průběžná výzva MPSV pro hl. m. Prahu má za cíl zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování-

Podpora procesů ve službách

04.07.2015 9:17

Průběžná výzva MPSV pro kraje má za cíl zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Stránky