Granty, dotace, soutěže

Grantový program hlavního města Prahy pro rok 2017

24.08.2016 16:33

Grantové řízení určené pro projekty právnických, popř. fyzických, osob, které poskytují služby nebo realizují programy v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče, podpory osob se zdravotním postižením a prevence, má uzávěrku 14. října 2016.

Neziskové organizace mohou podávat žádosti o granty na obecně prospěšné projekty do 9. září 2016,

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany zveřejnil podklady ze semináře pro žadatale v dotačních programech Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR,

Uzávěrka druhého letošního kola pro podání žádostí o nadační příspěvek Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové  je 20. září 2016.

Kniha Ricka Hansona nabízí jednoduchá cvičení, která mají chránit proti stresu, zlepšovat náladu a budovat větší emoční odolnost. Vydalo ji nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji dostanou zdarma.

Nadace rozvoje občanské společnosti prodloužila termín pro přihlášení žádostí a vyplnění sebehodnoticího formuláře do 19. září.

Stránky