Granty, dotace, soutěže

Na podporu kulturních aktivit, projektů neziskových organizací (NGO) a vzdělávacích projektů lze získat až 10 000 USD, uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2015.

Euroklíč 2016

19.11.2015 15:51

Cílem podprogramu MMR je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů. Žádosti mohou podávat NNO do 15. ledna 2016.

Podpora pro odstraňování bariér v budovách

19.11.2015 15:45

Podprogram Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2016 se týká budov městských a obecních úřadů a budov s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. Žádosti lze podávat do 15. ledna 2016.

K účasti v mezinárodní literární soutěži vyzývá Revma Liga v ČR ve spolupráci s EULAR (Evropskou ligou proti revmatismu). 

Cena Modrého slona 2016

16.11.2015 12:39

Do 10 kategorií se mohou přihlásit účastníci XI. ročníiku celostátní soutěže, kterou vyhlašuje ARTEFAKTUM. CZ a Centrum pro zdravotnì postižené Libereckého kraje o.p.s.

Mezinárodní soutěž hledá a oceňuje výjimečné sociální inovace, přihlášky do 12. ročníku je možné podávat do 26. ledna 2016.

Dotační řízení MPSV

13.11.2015 9:56

Program Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působnost pro rok 2016 má uzávěrku pro podávání žádostí 31. prosince 2015.

Program 3P - 4. kolo

08.11.2015 15:12

Žádosti o návratný nadační příspěvek přijímá NROS do 23. listopadu 2015.

Stránky