Granty, dotace, soutěže

Podpora žáků se zdravotním postižením

22.07.2016 19:20

Avízo výzvy, jejíž závazná verze a její dokumentace bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 9. srpna 2016.

Poskytování sociálních služeb

20.07.2016 12:49

Dotační řízení pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2017 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, žádost o dotaci je možné podat do 31. července 2016.

Cena Makropulos 2016

16.07.2016 19:16

Návrhy na udělení ceny ministra zdravotnictví je možné podávat do 20. srpna 2016, oceněn může být mimořádný a v praxi osvědčený projekt řešící zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice.

Grantové řízení GSK 2016

16.07.2016 19:07

Neziskové organizace mohou zažádat o finanční příspěvky na projekty, které se zaměřují na pomoc seniorům a handicapovaným lidem. Uzávěrka přihlášek je 25. července 2016 do 12 hodin.

Rozvoj infrastruktury komunitních center

16.07.2016 19:02

Pro žadatele má Ministerstvo pro místní rozvoj připraveno 141 milionů korun, žádosti je možné podávat od 18. července 2016 do 31. října 2016.

Investujme v sociálních službách 2016

13.07.2016 18:19

Grantový program Kraje Vysočina na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních poskytujících sociální služby má uzávěrku 5. srpna 2016.

Život bez bariér

10.07.2016 15:44

Do fotografické soutěže, kterou vyhlásil Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit. Fotografie je možné přihlásit do 14. října, ceny vítězům uděluje předseda vlády ĆR.

Stránky