Granty, dotace, soutěže

Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace

18.06.2016 19:04

Publikace, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, je rozdělena prakticky podle typových aktivit, na které mohou neziskovky žádat prostředky z evropských zdrojů. Představuje tak ucelený přehled všech evropských programů vhodných pro financování projektů neziskových organizací.

Každý podpořený podnik získá od ČSOB finanční podporu ve výši až 100 000 Kč a odborné poradenství v maximální hodnotě 40 000 Kč určené k zefektivnění jeho činnosti. Uzávěrka pro podání žádostí je 29. července 2016.

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška za účelem financování studia ve školním/akademickém roce 2016/2017. Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium je 7. září 2016.

Podpora sociálních služeb na rok 2016

15.06.2016 9:23

Vyhlášeno dofinancování dotačního řízení Pardubického kraje, žádost o účelovou dotaci je možné zpracovat v termínu od 21. června do 10. července 2016.

Výzva č. 34: Sociální bydlení

14.06.2016 12:18

Žádostí o podporu zaměřenou na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení je možné podávat od 20.6. do 27.12.2016.

Knihu Petry Štarkové s poditulem Psychologie pro děti vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Helpnet a Pomoc na dvanáctce ji dostanou zdarma.

Přihlášky do výběrového řízení pro akademický rok 2016/2017 přijímá Konto Bariéry do 10. srpna 2016. O stipendium mohou žádat těžce zdravotně hendikepovaní studenti. 

Stránky