Granty, dotace, soutěže

Program 3P

30.08.2015 13:05

Ve třetím výběrovém kole lze žádat o návratný nadační příspěvek na předfinancování projektů podpořených z veřejných zdrojů, a to do 29. září 2015.

Stipendia Nikoly Tesly

23.08.2015 16:21

Nový projekt Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytne stipendia studentům ze sociálně slabých rodin nebo z dětských domovů, kteří studují v řádném bakalářském, magisterském nebo doktorandském programu na VŠ technického zaměření a mají dobrý studijní prospěch.

Cena Makropulos 2015

16.08.2015 11:40

Návrhy na ocenění mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice je možné podávat na Ministerstvo zdravotnictví ČR do 9. září 2015.

Stránky