Grantové řízení Nadace Leontinka

O pomoc dětem a mládeži se zrakovým postižením je možné žádat do 30. dubna 2017.

Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Posláním Nadace Leontinka je umožnit těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Nadace Leontinka shromažďuje prostředky především prostřednictvím darů od individuálních dárců, partnerů a sponzorů či benefičních akcí.

Podmínky pro podání žádosti: 

 • Žadatel se zrakovým nebo kombinovaným postižením
 • Nezletilý žadatel je zastoupen zákonným zástupcem
 • Žadatel může být fyzická osoba, právnická osoba (vč. obecně prospěšná společnost, občanské sdružení)
 • Žadatel má trvalý pobyt na území České republiky
 • Příspěvek je poskytován žadateli na základě řádně vyplněného a podepsaného formuláře, který obsahuje i příslušné doklady nezbytné k posouzení žádosti
 • Neúplné žádosti či žádosti neshodující se statutem Nadace nebudou zařazeny do grantového řízení
 • Veškeré žádosti o nadační příspěvek jsou Nadací evidovány
 • Nadace si může pro své rozhodnutí vyžádat odborný posudek
 • Nadační příspěvek nelze poskytnout zpětně, tzn. na již uhrazené kompenzační pomůcky či služby   

Uzávěrka podávání žádostí: 30.4.2017

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete na webu Nadace Leontinka. 

Informace pro žadatele poskytne:

Barbara Hucková, Tel. 235 097 637, nebo 724 055 118, huckova@nadaceleontinka.cz .

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.