Grantová výzva Nadace ADRA

Ŕízení pro 2019/2020 na podporu odlehčovací péče má uzávěrku pro podání žádostí 10. dubna 2019.

Oblast podpory:

 • Odlehčovací péče poskytovaná pracovníky v sociálních službách, příp. zdravotními pracovníky.
 • Dobrovolnictví v oblasti odlehčovací péče.

Cílová skupina: děti, dospělí, senioři.

Oprávnění žadatelé:

Nestátní neziskové organizace zaregistrované v České republice minimálně do konce prosince 2016 (nikoliv jejich organizační složky), jež jsou uvedeny v Registru MPSV poskytovatelů sociálních služeb – odlehčovací péče.

Na co lze žádat:

 • mzdové náklady zdravotnických i sociálních pracovníků v přímé péči, (vč. povinných odvodů),
 • materiálové náklady (kancelářské potřeby, pohonné hmoty, odborná literatura atd.),
 • nemateriálové náklady a služby (např. cestovné, tisk, školení a pojištění dobrovolníků apod.),
 • výdaje vzniklé v období 1. 7. 2019 až 30. 6. 2020
 • více projektů, avšak vždy na základě samostatné žádosti; povinné přílohy lze přiložit pouze jednou.

Výše nadačního příspěvku:

 • minimální výše poskytnutého grantu 30 000 Kč, maximální výše poskytnutého grantu 80 000 Kč,
 • grant může být poskytnut do maximální výše 70 % celkových uznatelných nákladů projektu, 30 % uznatelných nákladů projektu hradí žadatel z vlastních zdrojů nebo má zajištěno spolufinancování z jiných zdrojů.

Více informací na stránkách Nadace ADRA.

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.