Germinativní nádory varlat

03.12.2008 9:20
Vyskytují se nejčastěji ve věkové skupině 15 – 35 let. Hrubá incidence na 100 tisíc mužů je 6,2, trend výskytu vykazuje statisticky významný nárůst jako velmi nepříznivý jev. Ročně se zaznamenává v ČR přes 300 nových onemocnění. Autorem doporučeného postupu je MUDr. Josef Drbal.