Gastrolab

25.04.2007 22:36
Miniencyklopedie laboratorních metod zahrnuje v 52 heslech laboratorní metodiky pro gastroenterologii. Citace odborné literatury odkazují na nejnovější poznatky a 491 referencí je on-line propojeno s abstrakty databáze MEDLINE. Jednotlivé metody jsou on-line propojeny s Národním číselníkem laboratorních položek (Web MZ ČR). Autorem je MUDr. Petr Kocna, CSc., z Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK v Praze.
Klíčová slova: