GastroLab

17.06.2014 22:24

Miniencyklopedie laboratorních metod zahrnuje ve 47 heslech laboratorní metodiky pro gastroenterologii. Citace odborné literatury odkazují na nejnovější poznatky a 246 referencí je on-line propojeno s abstrakty databáze MEDLINE. Jednotlivé metody jsou on-line propojeny s Národním číselníkem laboratorních položek (Web MZ ČR). Autorem je MUDr. Petr Kocna, CSc., z Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK v Praze