Fokus Praha

23.02.2007 8:06

Sdružení pro péči o duševně nemocné pomáhá duševně nemocným spoluobčanům zkvalitnit jejich život, překonávat problémy spojené s nemocí a pomáhá jim v integraci do společnosti prostřednictvím různých forem rehabilitační, sociální a léčebné péče. Poskytuje také služby v oblastech terénní sociální služby, přípravy na práci a zaměstnání, bydlení, aktivně tráveného volného času, zdravotní, svépomocných aktivit. Je rovněž jedním z organzátorů Týdnů pro duševní zdraví.

Klíčová slova: