Eva Cerniňáková, SKIP: Hledáme knihovnu bez bariér

24.07.2014 11:15

Posláním knihoven, zakotveným v Knihovním zákoně (zákon č. 257/2001 Sb.), je poskytování rovného přístupu k informacím všem bez rozdílu. Naplňování tohoto poslání je jednou z dílčích priorit vládního dokumentu Koncepce Rozvoje knihoven na léta 2011 - 2015, kde je definován požadavek na zlepšení dostupnost knihoven a jejich služeb a prosazení kritéria bezbariérovosti jako jednoho z kritérií hodnocení kvality služeb. Dílčím krokem, který může pomoci prosadit tyto požadavky do praxe, je Standard Handicap Friendly vydaný v roce 2012 Sekcí služeb osobám se specifickými potřebami působící v rámci Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Standard je v současné době zaměřen na osoby s postižením zraku, s postižením sluchu, s tělesným postižením a s mentálním postižením. D efinuje oblasti, na které se mají knihovny zaměřit. V současné době jsou zpracovávány metodiky a kritéria, která musí knihovna splňovat, aby mohla uvedený standard získat.

Celá prezentace je k dispozici ke stažení.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.