Epilepsie

15.06.2014 10:19

Web Epilepsie se člení na odbornou a veřejnou část. Veřejná část obsahuje příspěvky zabývající se epilepsií z různých pohledů a dále poradnu s více než 3200 dotazy a odpověďmi, které jsou rozděleny do 17 tematických okruhů.