Emeryho - Dreifussova svalová dystrofie

20.02.2007 23:11
Emeryho- Dreifussova muskulární dystrofie je vzácné dědičné onemocnění charakterizované triádou příznaků: časné kontraktury flexorů lokte, Achillovy šlachy a šíjového svalstva, myopatie lokalizovaná převážně v humeroperoneální svalové skupině a poruchy srdečního rytmu a/nebo dilatační kardiomyopatie. Více na stránkách Asociace muskulárních dystrofiků v ČR.