Embolie a trombózy tepen dolních končetin

30.11.2008 17:25
Akutní tepenné uzávěry patří mezi náhlé příhody a na rychlosti jejich ošetření závisí nejen zachování končetiny, ale často i života (šokové stavy, sekundární sepse). Autorem doporučeného postupu pro praktické lékaře je MUDr. Tomáš Daněk, spoluautorem doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.