Duševní poruchy jsou stále častější příčinou invalidity

28.07.2008 9:57
Duševní nemoci jsou v posledních letech na třetím místě jako příčina částečné invalidity a na čtvrtém místě jako příčina plné invalidity (kromě roku 2004, kdy byly na třetím místě). V roce 2007 bylo pro nemoci duševní a poruchy chování přiznáno 3 382 plných invalidních důchodů a 2 334 částečných invalidních důchodů. Jak uvádí příspěvek na webu MPSV, po roce 2000 poruchy duševní a poruchy chování začínají mít v ČR charakter epidemie, a  proto nabývají celospolečenské závažnosti.
Klíčová slova: