Dotace Plzeňského kraje

Oba programy, týkající se podpory sociálních služeb, mají uzávěrku 21. května 2018.

Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby

Účel podpory

Dotace obcím, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje, jako příspěvek na částečnou úhradu nákladů hrazených obcemi dle těchto smluv v roce 2018 registrovanému poskytovateli sociálních služeb – pečovatelské služby. Předpokládaný objem finančních prostředků určený na financování tohoto dotačního titulu - 1.500.000 Kč.

Důvod podpory

Podpora pokrytí území Plzeňského kraje sociálními službami - pečovatelskou službou

Potenciální žadatelé

Obec, která má uzavřenu smlouvu, na základě které je poskytována pečovatelská služba na území Plzeňského kraje, s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a který poskytuje sociální služby na území Plzeňského kraje.

Více na stránkách Plzeňského kraje. 

 

Program podpory sociálních služeb

Účel podpory

Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obcemi v Plzeňském kraji. Předpokládaný objem finančních prostředků určených k financování tohoto dotačního titulu - 4.000.000 Kč.

Důvod podpory

Podpora základních činností sociální služby (pečovatelské služby) poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Potenciální žadatelé

Žadatelem může být následující poskytovatel sociálních služeb: • Obec • Organizace zřízené nebo založené obcí který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a který poskytuje sociální služby na území Plzeňského kraje.

Více na stránkách Plzeňského kraje. 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.