Dotace Moravskoslezského kraje

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb má lhůtu pro podání žádostí od 22. 1. 2018 do 31. 1. 2018.

Program zahrnuje čtyři dotační tituly:

KSS 1/18 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Podpora bude zaměřena na:

 • pořízení a instalaci závěsných zařízení zajišťujících intimitu uživatelů,
 • pořízení a instalaci zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu,
 • úpravy prostor či venkovního prostředí sociálních služeb, ve smyslu odstraňování architektonických bariér (zpřístupnění objektů, zabudování schodišťových plošin, schodolezů, rozšíření dveří a zárubní), snižování kapacity pokojů, zvyšování dostupnosti sociálních zařízení (včetně zařízení pro osoby bez přístřeší) v souladu s principy transformace a humanizace zařízení sociálních služeb,
 • pořízení a instalaci zařízení zvyšujících bezpečnost při poskytování sociálních služeb (např. výtahy, požární hlásiče apod.),
 • pořízení klimatizace do prostor pro uživatele služeb,
 • rekonstrukci, přístavbu či novou výstavbu objektu pro poskytování sociální služby.

KSS 2/18 Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav

Podpora bude zaměřena na:

 • pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000 Kč a nepřesáhne 40.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok (nákup PC, kompenzačních pomůcek, polohovacích postelí, evakuačních podložek, přenosných van, pořízení a instalaci zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu apod.),
 • pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000 Kč a nepřesáhne 60.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok - nákup softwaru, který má přímou souvislost s poskytováním sociálních služeb,
 • nákup pomůcek pro alternativní komunikaci (např. komunikátory s hlasovým výstupem apod.) a dalších kompenzačních pomůcek,
 • pořízení zástěn zajišťujících intimitu uživatelů,
 • pořízení zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu,
 • opravy a udržování (vymalování pokojů, výměna podlah v zařízení apod.).

KSS 3/18  Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb včetně dobrovolníků a zajišťování dostupnosti informací o poskytovaných sociálních službách

Podpora bude zaměřena na:

 • zajištění vzdělávání a konzultací, které vyplývají z individuálních potřeb pracovníků a vycházejí ze zjištění inspekce, supervize či hodnocení zařízení (žadatel doloží) a souvisejí s výkonem poskytování sociálních služeb,
 • zajištění vzdělávání a konzultací, které vyplývají z individuálních potřeb managementu a vycházejí ze zjištění inspekce, supervize či hodnocení zařízení (žadatel doloží) a souvisejí s výkonem poskytování sociálních služeb,
 • zajištění supervize zaměstnanců či dobrovolníků,
 • zajištění podpory nezávislého kvalifikovaného odborníka pracovníkům, kteří vykonávají přímou práci s uživateli služeb,
 • zajištění podpory nezávislého kvalifikovaného odborníka při procesu sebehodnocení sociální služby,
 • propagaci sociálních služeb (marketingovou komunikaci), aktivity public relations zaměřené na image, vztahy a komunikaci s cílovými skupinami, úpravu webových stránek s informacemi o poskytovaných sociálních službách.

KSS 4/18 Pořízení vozidla

Podpora bude zaměřena na pořízení nového nebo ojetého motorového vozidla - osobního automobilu (max. 5 míst) nebo vícemístného dodávkového automobilu (7 - 9 míst) sloužícího pro potřeby poskytované služby.

 

Více informací je na portálu Moravskoslezského kraje. 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.